✍مؤسسّه تـحـقیقاتـے پژوهشـے طبّ الأئمّه (ع) ✍

☆موسسه تحقیقاتی طب الائمه علیهم السلام کاشان تحت اشراف حجت الاسلام اختریان خراسانی☆

✍مؤسسّه تـحـقیقاتـے پژوهشـے طبّ الأئمّه (ع) ✍

☆موسسه تحقیقاتی طب الائمه علیهم السلام کاشان تحت اشراف حجت الاسلام اختریان خراسانی☆

✍مؤسسّه تـحـقیقاتـے پژوهشـے طبّ الأئمّه (ع) ✍

اهداف موسسه طب الائمه:
_نشر معارف اسلامی
_برگزاری دوره های طب اسلامی به صورت حضوری و غیر حضوری
_توزیع کتاب های طبی از جمله کتاب جامع طب اسلامی نوشته شده توسط دکتر اختریان
_توزیع سیدی های آموزشی طب اسلامی
_توزیع مقالات طبی
_برگزاری همایش های طب اسلامی در مراکز علمی
جهت ارتباط :
با مسول معاونت امور مجازی 09904342186
با مسول دفتر موسسه 09140422830
ایمیل: hrakhtarian@gmail.com
معاونت امور مجازی موسسه طب الائمه کاشان

آخرین نظرات
                 "هو الشافی"

  {"نمونه سوالات طب اسلامی مبحث مزاج شناسی(موسسه طب الائمه(علیه السلام)}

1: نکاتی را که برای بهره گیری بهتر از محتوای احادیث ضروری می باشد را بنویسید؟

1> تاثیر آب و هوا و نور    2> خصوصیات شخصی بیمار     3> ویژگی های بیماری     4> عدم دقت راوی و فراموشی 5> احادیث ساختگی

2: حالت های بدن به عقیده جالینوس؟

1> حالت تندرستی2> حالت بیماری3> حالت وسط بین تندرستی و بیماری                                                     3: علایم تاییدیه مزاج را نام ببرید؟                                                                                                               1> لمس کردن   2> چاقی و لاغری   3> رنگ پوست  4 > وضعیت اعضای بدن   5> تحمل سرما و گرما  6> فضولات دفع شده   7> خواب و بیداری 8> مو 9> اعصاب روان

4: نظریه امام صادق(ع) به ساختمان بدن را بنویسید؟

امام صادق(ع) فرمودند: بدن انسان از خاک آفریده شده است تمام چیزهایی که در خاک هست در بدن آدمی وجود دارد اما به یک اندازه نیست و بعضی از آنان در بدن  انسان خیلی زیاد است و بعضی ازآنها خیلی کم ودر بین چیزهایی که در بدن انسان کم و زیاد است مساوات وجود ندارد. بعضی از آنها از بعضی دیگر کمتر می باشد.

5: سته ضروریه را نام ببرید؟

1> هوا  2> ماکولات و مشروبات  3> احتباس و استفراق  4> خواب و بیداری  5> ریاضت و استراحت  6> اعراض نفسانی

6: بیماری و دارو از نظر پیامبر اکرم(ص) چند نوع است نام ببرید؟

حضرت فرمودند: بیماری 3گونه است و دارو نیز 3گونه .بیماری:خون و زهره وبلغم.داروی خون حجامت است و داروی بلغم حمام و داروی زهره پیاده روی.

7: چند حکمت بیمار شدن انسان که حضرات معصومین (ع) بیان کرده اند را بنویسید؟

1> تادیب انسان  2> از بین رفتن گناهان وآثار آنها  3> ارتقا درجه و کسب ثواب

8: ارکان اربعه را بنویسید همراه با علت گرمی سردی  خشکی  وتری آنها؟

آتش: علت گرمی: گرم نمودن اشیا سرد و جمع اجزای متشاکله متفقه

علت خشکی: خشک نمودن رطوبت میباشد.

هوا: علت گرمی: لطافت و خفت است. علت سردی ثقل بالاضافه است.

آب: علت سردی: تشکیل حرارت و زوال آن و غلظت انجماد.

علت تری: قبول و ترک آن اشکال را به آسانی.

خاک: علت سردی: سردی خاک بالفعل و انجماد و صلابت است. علت خشکی: قبول و ترک اشکال به دشواری است

9: درجات آبها را بنویسید؟    1> آب باران  2> آب چشمه  3> آب دریاها  4> آب کاریزها  5> آب چاه ها  6> آب گداخته از برف و یخ

10: روح معنوی حاکم بر ارکان را توضیح دهید؟

روح معنوی قادر است به امر خداوند متعال بر خواص ارکان اربعه تاثیر گذاشته و در مواردی مقتضیات ارکان را سلب نموده یا تغییر داده و فعل و انفعالاتی جدید را ایجاد نماید.

11: چهار عنصر مهم بدن را بنویسید؟

1> سر  2> سینه  3> پهلو  4> شکم

12: اخلاط چهارگانه غالب در چهار عضو بدن را بنویسید؟

خون را بر سر (چشم، پوش ها، بینی، دهان، دماغ) مسلط می باشد- بلغم را بر سینه با نیروی باد استیلا می باشد- صفرا را بر اضلاع و دنده های پهلو غالب میباشد- سودا را بر شکم و احشا وامعا چیره گردیده است.

13: کدام آیه قران اشاره به ضرورت مزاج شناسی دارد؟

سوره مبارکه انعام آیه 59 (ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین) خداوند متعال تمام هستی را به دو شق بزرگ « تر و خشک » تقسیم کرده است.

14: امام صادق(ع) در مورد مزاج های مردم چه فرمودند توضیح دهید؟

مزاج های مردم چهار نوع است.1> مزاج دموی: او بنده و گاهی بنده  وگاهی بنده آقای خود را می کشد.2> بلغمی: این پادشاه است که اداره می کند .3> طبیعت بادی: او دشمن است اگر روزنی را ببندی باد از جای دیگر روزن می گشاید.4> تلخ مزاج : زمین است که اگر فرو رود ساکنین آن فرو می رود.

15: اندام های دارای مزاج گرم به ترتیب اولویت مزاج را بنویسید؟ (9مورد)

1> قلب 2> کبد> 3> خون 4> گوشت 5> ماهیچه ها 6> طحال 7> کلیه 8> دسته رگهای ضربان دار9> پوست کف دست.

16: اندام های دارای مزاج سرد را بنویسید؟(9مورد)

1> بلغم 2> چربی 3> مو4 > پیه (دنبه: بافت همبند) 5> استخوان 6> غضروف 7> زرد پی 8> وتر 9> غشا.

17: اندام های دارای مزاج مرطوب را بنویسید؟ (9مورد)

1> بلغم2> خون 3> چربی 4> پیه 5> مغز 6> نخاع 7> گوشت پستان و بیضه ها 8> ریه 9> کبد.

18: اندام های دارای مزاج سرد و خشک را نام ببرید؟ (9مورد)

1> مو 2> استخوان 3> غضروف 4> زرد پی 5> وترئ6> غشا (شامه) 7>شریانها 8> وریدها 9> عصب حرکتی.

19: سه فایده مهم بینی را بنویسید؟

به وسیله حفره های آن به استنشاق کمک می کند. در ادای حروف و تجزیه حروف کمک می کند. در دفع مواد زاید کمک می کند.

20: حدیث پیامبر (ص) درباره تعداد رگ های بدن را بنویسید؟

(در انسان سیصد و شصت رگ است و از این تعداد صد و هشتاد تا متحرک و صد و هشتاد تا ساکن اند.)

21: حالت طبیعی انسان در ادوار عمر را بنویسید.؟

هر سنی برای خود یک مزاجی دارد. از تولد تا 15 سال دم، از 15 تا 35 سال صفرا، از 35 سال تا 60 سال سودا، از 60 سال به بعد بلغم می باشد.

22: مقصود از شرایط نا مساعد در زندگی انسان برای مزاج محل زندگی چیست؟

شرایطی است که موقعیت کوهستان و دریا به وجود می آورند.

23: اگر در شمال شهر کوه باشد باعث گرمی هوای شهر می شود علت آن را بنویسید؟ (2مورد)

1> جلوی باد های شمالی که هم سرد هستند و یابس گرفته میشود2> هوای گرم وقتی از جنوب وارد می شود دیگر روزنه ای برای فرار ندارد و از سمت شمال محصور می شود.

24> مزاج حروف را بنویسید؟

حروف ناری: گرم و خشک(ا- و- ی- ل- م- ن-ع). حروف هوایی: گرم و تر(ج- ژ- ک- س- ف- ت- ح).                        حروف مایی: سرد وتر (ه- ر- ش- ث- ذ- ص- ط). حروف ارضی: سرد و خشک (ب- د- خ- ظ- غ- ض- ق)

25: چند نمونه از مزاج رفتارها را نام ببرید؟

رفتارهای گرم: (صداقت- امانت داری- تواضع- بخشش- شجاعت- صله رحم- آشتی- مهر ورزی)

رفتارهای سرد: (دروغ- تکبر- کینه- خیانت- حرص- حسد- سخن چینی- غیبت- بد گویی)

26: 5 مورد از گرمی بخش های جسم آدمی را بنویسید؟

1> غذاهایی که از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشد2> حرکات معتدل- ورزش معتدل و جنبش3> خوراکی ها و داروهای گرم      4> خواب و بیداری منظم 5> خوشحالی و نشاط در حد اعتدال.

27: پنج مورد از سردی بخش های جسم آدمی را بنویسید؟

1> زیاده روی در نگه داشتن مواد بیرونی بدن 2> آرامش و آسایش زیاد از حد 3> امساک در ماکولات و مشروبات 4> غذاها و داروهای سردی بخش  5>  مسدود شدن مجاری در بدن به وسیله مواد زاید.

28: نیروهای بدن بر حسب بر آوردن نیازمندی های نیروی غذا دهنده را نام ببرید؟

1- نیروی جذب کننده2- نیروی گیرنده3- نیروی هاضمه4- نیروی دفع کننده

29: رطوبت غیر زاید چند نوع است. نام ببرید؟

چهار نوع:1- رطوبتی که در فضا های میان تهی رگ های ریز بدن محصور شده است2- رطوبتی که به شکل غذا در می آید وجانشین غذا می شود 3- رطوبتی که تازه انعقاد یافته است 4- رطوبتی که شروع نمو اندام های اصلی از آنها جدا شده است.

30: بلغم غیر طبیعی از جهت طعم و قوام چند قسم است نام ببرید؟

چهار قسم از جهت طعم:1- مالح(شور)2- حامض(ترش)3- مسیخ(بی مزه)4- عفص(مخلوط)

سه قسم از جهت قوام:1- مائی(به جهت شباهت به آب)2- حصی(غلیظ از مائی)3- مخاطی(مختلف القوام)

31- چند نمونه از خصوصیات جسمی و روحی مزاج گرم و تر را بنویسید؟ (7مورد)

1- درشت اندام2- پوست سرخ و سفید3- نبض قوی4- تحمل گرما و سرمای زیاد5- افرادی آرام 6- خوش خلق 7- بی خیال

32: چند نمونه از خصوصیات جسمی و روحی مزاج گرم و خشک؟ (7مورد)

1-لاغر2- رنگ زرد و گندم گون3- نبض سریع4- دهان تلخ و خشک5- حافظه بالایی دارند6- پر جنب و جوش7- پر حرف.

33: چند نمونه از خصوصیات جسمی و روحی مزاج سرد و تر؟ (7مورد)

1- درشت و چاق2- پوست سفید3- بینی کوچک4- موهای کم پشت5- بدن مرطوب و نرم6- ارام7- روابط اجتماعی ضعیف.

34: چند نمونه از خصوصیات جسمی و روحی مزاج سرد و خشک؟ (7مورد)

1-لاغر2- خواب زیاد3- پریدگی رنگ چهره 4- ثابت قدم 5- رنگ چهره کبود6- گوشه گیر و آرام 7- خیالاتی

35: سه مورد از استعدادهای بیماری هر یک از مزاج ها را بنویسید؟

دموی: (1- سر درد2- تپش قلب3-ادرار خونی) صفراوی: (1-اظطراب2-التهاب کبد3- سوزش ادرار)3- بلغمی: (1- عطسه2- آسم 3- شب ادراری) سودا: (1- بی خوابی2- لخته شدن خون3- افسردگی)

36: مزاج حروف کلمه عشق را توضیح دهید؟

عین(صفرا) ش(دموی) ق(سوداوی) می باشد. بنا براین وقتی یک شخص معتدل عاشق می شود رابطه اش گرم اول مرطوب دوم- وخشک سوم خواهد بود.

37: مزاج تابستان چیست؟ وخشکی تابستان ناشی از چیست؟

گرم وخشک. کمبود بادها و شبنم در تابستان 2-تشدید گرما 3-انبساط هوا

38: به چه علتی خلط ها در پاییز فاسد می شوند؟

1- خوراکی های بد2- تعلیل رفتن لطیف و باقی ماندن غلیظ و سوختن آن

39: منضج چیست؟

برای خارج شدن ماده ای که باعث بیماری در هر قسمتی از بدن شده است دارویی به کار برده می شود که باعث نضج یا هل شدن آن می گردد به این دارو منضج می گویند.

40: ادرار در مراحل عمر را توضیح دهید؟

1- شیرخواران: از آنجا که شیرمی خورند و مزاجشان مرطوب است، ادرارشان به سفیدی گرایش دارد و شیری است.

2- خردسالان: غلیظ تر و متراکم تر از ادرار جوانان وجریانش تند تراست.

3- جوانان: ادرار جوانان معتدل و به طرف آتشی بودن گرایش دارد.

4- نوپیران: بیشتر به سفیدی و رقت تمایل دارد ولی ممکن است بر اثر تخلیه زیاد مواد زاید غلیظ گردد.

5- پیران: از ادرار نوپیران سفید تر و رقیق تر است و به ندرت به غلظت ذکر شده می رسد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۱/۱۳
معاونت امور مجازی موسسه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی